जननी

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जननी शब्दप्रकार : तत्सम