जननं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जननं शब्दप्रकार : तत्सम