जनन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जनन शब्दप्रकार : तत्सम