जनः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जनः शब्दप्रकार : तत्सम