जठरे

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जठरे शब्दप्रकार : तत्सम