जठर

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जठर शब्दप्रकार : तत्सम