जटिलः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जटिलः शब्दप्रकार : तत्सम