जज्ञिरे

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जज्ञिरे शब्दप्रकार : तत्सम