जङ्गमं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जङ्गमं शब्दप्रकार : तत्सम