जग्रत्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जग्रत् शब्दप्रकार : तत्सम