जग्रतः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जग्रतः शब्दप्रकार : तत्सम