सामग्रीमा जानुहोस्

जगत्

Wiktionaryबाट

जगत् शब्दप्रकार : तत्सम