जगतां

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जगतां शब्दप्रकार : तत्सम