छिन्दन्ति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

छिन्दन्ति शब्दप्रकार : तत्सम