छित्त्व

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

छित्त्व शब्दप्रकार : तत्सम