सामग्रीमा जानुहोस्

छाया

Wiktionaryबाट

छाया शब्दप्रकार : तत्सम