छन्दोभिः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

छन्दोभिः शब्दप्रकार : तत्सम