छन्दांसि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

छन्दांसि शब्दप्रकार : तत्सम