छन्दसां

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

छन्दसां शब्दप्रकार : तत्सम