छत्रम्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

छत्रम् शब्दप्रकार : तत्सम