छंद

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

छंद शब्दप्रकार : तत्सम