चोरयति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

चोरयति शब्दप्रकार : तत्सम