चोर

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

चोर : चोरी गर्ने वक्ति :अरुको समान धनि को मंझुरी बेगर नाथापौनी गरि लानु .