सामग्रीमा जानुहोस्

चित्रकार

Wiktionaryबाट

चित्रकार शब्दप्रकार : तत्सम