चित्र

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

चित्र शब्दप्रकार : तत्सम