चित्त

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

चित्त शब्दप्रकार : तत्सम