चरितं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

चरितं शब्दप्रकार : तत्सम