चरति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

चरति शब्दप्रकार : तत्सम