चरं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

चरं शब्दप्रकार : तत्सम