चमूं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

चमूं शब्दप्रकार : तत्सम