चपाइ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

चपाइ

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

कर्मवाच्य क्रिया

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [रू चपाउ (+आइ॰] १. चपाउने भाव, क्रिया वा प्रक्रिया । २. पचाउने वा चप गरिने क्रिया वा प्रक्रिया । [रू चाप् +आइ] ३. चाप्ने भाव, क्रिया वा प्रक्रिया; चाप; थिचाइ । [ > ] चपाइनु— क॰ क्रि॰ १. चपाउने काम गरिनु । २. चाप्न लगाइनु ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: