चन्द्रलग्न

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

चन्द्रलग्न शब्दप्रकार : तत्सम