चन्द्रकुण्डली

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

चन्द्रकुण्डली शब्दप्रकार : तत्सम