चण्डता

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

चण्डता शब्दप्रकार : तत्सम