चक्षुस्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

चक्षुस् शब्दप्रकार : तत्सम