चक्राकार

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

चक्राकार शब्दप्रकार : तत्सम