चकना

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

नाम

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [चक्का+नो साना–साना चक्का वा टुक्राटाक्री; चाना । — चुर— वि॰ १. टुक्रा–टुक्रा हुने गरी फुटेको; शतचूर्ण भएको; धूलोपीठो भएको । ना॰ २. चाना; चकानु ।

उदाहरण[सम्पादन]

तरकारी बनाउन फर्सी चकना पार ।

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: Slice