चंद्रमाः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

चंद्रमाः शब्दप्रकार : तत्सम