सामग्रीमा जानुहोस्

घृतं

Wiktionaryबाट

घृतं शब्दप्रकार : तत्सम