घृत

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

घृत शब्दप्रकार : तत्सम