घृणा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

घृणा शब्दप्रकार : तत्सम