सामग्रीमा जानुहोस्

ग्रह

Wiktionaryबाट

ग्रह शब्दप्रकार : तत्सम