गोविन्द

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गोविन्द शब्दप्रकार : तत्सम