गोपनियता

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गोपनियता - कुनै गोप्ग कुरा । अंगरेजिमा privacy