गुरुवार

Wiktionaryबाट

गुरुवार शब्दप्रकार : तत्सम