गुरुवार

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गुरुवार शब्दप्रकार : तत्सम