सामग्रीमा जानुहोस्

गुरुत्वाकर्षण

Wiktionaryबाट

गुरुत्वाकर्षण शब्दप्रकार : तत्सम