गुप्त

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गुप्त शब्दप्रकार : तत्सम