गुण

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गुण शब्दप्रकार : तत्सम