गीत

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गीत शब्दप्रकार : तत्सम