गर्व

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गर्व शब्दप्रकार : तत्सम